Đất Đồng Hỷ

  • 90m2
  • 4m
  • Tây Tứ Mệnh(Đông, Tây, Nam, Bắc)
  • Đồng Hỷ
  • Thị trấn chùa Hang
  • 900,000,000VND
  • July 23, 2019